Kompostujme s Eko Flora

Tvoj Eko Status > Branding, Domácnosti, Obchody, Podujatia, Samosprávy > Kompostujme s Eko Flora

Sociálne siete sú plné výziev na obmedzenie tašiek, slamiek, či jednorazových pohárov. Však aj my propagujeme to isté. Praktická stránka nás prinútila zamyslieť sa nad situáciami, kedy nebolo možné niektoré z nich vylúčiť zo života. Hoci bola konečne vyhlásená vojna jednorazovým igelitkám, skúsenosti však hovoria o balení nákupu do mikroténových sáčkov (aj napriek zákazu poskytovať ich z iných, než hygienických dôvodov). Nie je to len presunutie problému? A čo v prípade vriec na odpad alebo vreciek na psie exkrementy? Toto všetko sú už menej diskutované okruhy plastového znečisťovania. Žeby to nebol „zbytočný“ plast? Alebo je skôr považovaný za nevyhnutný pre dennú potrebu, tak sa o ňom nehovorí?

Aby sme plne pokryli tvoje potreby, prinášame Eco Flora team pozostávajúci z produktov, ktoré denne využívaš. Častokrát sú využívané len raz, ale v prírode nezostanú naveky ako ich neekologickí kolegovia obsahujúci toxické látky. Použité prírodné zdroje poskytujú základ biologickej rozložiteľnosti bez produkovania toxických látok, čo ich robí vhodné na kompostovanie. Kolobeh ich života sa nekončí – pochádzajú z rastlín, vracajú sa späť do zeme a tak sa stávajú zdrojom materiálu, ktorý vieme ďalej využívať. To je dôvodom, prečo hrdo nesú meno prírody „FLÓRA“. Skrátka, dávajú našej planéte vydýchnuť a načerpať novú energiu.