Čo sú to bioplasty?

Kompostovateľný, biodegradovateľný, rozložiteľný... čo to vlastne znamená?

Tvoj Eko Status > Čo sú to bioplasty?

Domov
Kompostovateľný a biologicky rozložiteľný nezmamená to isté
Čo sú to bioplasty?
bioplast-tabulka

Bioplasty nie sú iba jediným materiálom. Skladajú sa z celej skupiny materiálov s rôznymi vlastnosťami a použitím. Za bioplast považujeme ten materiál, ktorý má biologický pôvod (tzv. bio-based) alebo je biologicky rozložiteľný (bio-degradable) alebo má obidve vlastnosti.

Biologický pôvod (z ang. „biobased“) znamená, že materiál je úplne alebo čiastočne získaný z biomasy (rastlín). Väčšinou ide o kukuricu, cukrovú trstinu alebo celulózu. Nakoľko ide o obnoviteľné zdroje, nedochádza tak k čerpaniu ropy ako neobnoviteľného zdroja.

Biologická odbúrateľnosť (biodegradácia, z ang. „biodegradability“) je vlastnosť, kedy mikroorganizmy nachádzajúce sa v životnom prostredí premieňajú materiál na prírodné látky, ako je voda, oxid uhličitý a kompost. Proces biodegradácie závisí od okolitých podmienok prostredia (napr. umiestnenie alebo teplota), od materiálu a od aplikácie.

Biologický pôvod teda automaticky neznamená biologickú odbúrateľnosť. Vlastnosť biodegradácie nezávisí od pôvodu materiálu, ale skôr súvisí s jeho chemickou štruktúrou. Inými slovami, 100 % plasty z biomasy môžu byť biologicky neodbúrateľné, ale aj 100 % plasty z fosílnych palív môžu byť biologicky odbúrateľné.

Za aký čas by mala biodegradácia prebehnúť, aby nastal požadovaný výsledok? Vo všeobecnosti možno predpokladať, že hociktorý organický materiál (vrátane bežných plastov) bude mechanicky a chemicky degradovať vplyvom prostredia a mikroorganizmov. Proces však môže trvať veľmi dlho. Je preto mimoriadne dôležité poznať presne rýchlosť degradácie. Príkladom sú kompostovateľné plasty. Ich rozklad najlepšie prebieha v prostredí kompostu, kde je dostatok vlhkosti, vhodná teplota a mikroorganizmy, ktoré ich vnímajú ako potravu, preto sa do určitého času premenia na kompost.

 

Granulát PLA

Granulát PLA

Biodegradovateľné, alebo kompostovateľné?

Kompostovateľné plasty sú podskupinou biodegradovateľných plastov a sú biologicky rozložitelné za podmienok kompostovania v relatívne krátkom čase, ktorý neprekročí dobu kompostovacieho cyklu. Kompostovateľné plasty sú teda vždy biodegradovateľné, pričom biodegradovateľné plasty nemusia byť vždy kompostovateľné.

Výhody bioplastov

Bioplasty na rastlinnej báze šetria fosílne zdroje využívaním biomasy, ktorá sa regeneruje (ročne) a poskytuje jedinečný potenciál uhlíkovej neutrality.

 

Záver

Označenie „bioplast“ je teda široké a nič nehovorí o jeho rozložiteľnosti. Preto je nutné se vždy zaujímať, či vôbec tieto plasti biodegradujú a ako rozklad funguje.

ChCeš sKÚSIŤ?
OBJEDNAJ TU